GDPR adatkezelési tájékoztató

 Az Adria-Yacht Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése, amely megfelel az EU 2016/679 rendeletének (2016. április 27.), az alábbiak szerint működik.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:  http://adria-yacht.hu/gdpr-adatkezelesi-tajekoztato/

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Adria-Yacht Kft.
Székhely: 1153 Budapest Dugonics u 32/3.
Telephely/Postacím: 1152 Budapest Kinizsi utca 34.
Adószám: 10533996-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-075241/38
Telefon: 06 30 951-4570
Email: info@adria-yacht.hu

honlap:  https://adria-yacht.hu

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérések a fenti címen lehetségesek.

Jelen adatkezelési tájékoztató összefoglalja az Adatkezelő által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

Ez a honlap a felkeresése és használata során szándéka szerint nem gyűjt semmilyen személyes adatot, sem regisztrációval, sem hírlevélre való feliratkozással, sem a látogatóról/felhasználóról informatikai elemzéssel kinyerhető adatokat. Ha a látogató/felhasználó felveszi velünk a kapcsolatot interneten keresztül, telefonon vagy email-ben, és ennek során önkéntesen megad személyes adatokat, azt a GDPR adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével, elfogadásával tegye.

 1. Kezelt adatok és érintettek köre, az adatkezelés célja

a. A weboldal látogatása során a látogató anonim módon session ID-t kap, amellyel egy, az Adatkezelőtől független harmadik fél a Google Analytics rendszer – a látogató személyes adatait nem érintve – statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

b. Az Adatkezelő honlapján csak a távoktatási rendszerben regisztrált tanulóknál történik adatkezelés, melynek célja az oktatás közbeni kapcsolattartás, ill. a számla kiállítása.
A bekért adatok:

 • név,
 • email cím,
 • számlázási cím

valamint a telefonszám – a tanulás folyamán történő kapcsolattartásra a regisztráló (tanuló) érdekében (és ezt az adatot nem kötelező megadni, ez az adatkérő űrlapon fel van tüntetve).

c. Az Adatkezelő termékeit vásárlóknál adatkezelés a számla kiállítása ill. postázása céljából történik:

 • név,
 • email cím,
 • postázási cím.

d. A hajóbérleti szolgáltatást igénybevevőknél a számla kiállítása céljából történik adatkezelés, továbbá bekérjük a hajó legénységének adatait a bérelt hajó lobogója szerinti ország hatósági előírásainak teljesítése végett. Az adatkérés a hajóvezetőre és az összes, hajón tartózkodó résztvevőre (legénységre) vonatkozik, az alábbi módon:

 • név (minden résztvevő),
 • email cím (csak a hajóvezetőé),
 • lakcím (minden résztvevő),
 • születési hely és idő (minden résztvevő),
 • állampolgárság (minden résztvevő),
 • az utazásnál használt igazolvány száma (minden résztvevő),
 • hajóvezetői igazolvány száma (csak a hajóvezetőé),
 • telefonszám (csak a hajóvezetőé).
 1. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam
 1. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
 2. A 2./b. , 2./c. és 2./d. pontokban felsorolt számlázási (hajóbérlés esetén fordított ÁFÁs-számla) adatokat a számlázásra vonatkozó 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeleteknek való megfelelés végett kezeljük, és az azokban előírt ideig őrizzük meg.
 3. A 2./d. pontban említett adatokat minden év decemberében töröljük.
 1. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek semmilyen módon nem adjuk ki azokat. Az Adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben a hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Az Adatkezelő megbízásából az adatkezelőnél keletkező könyvelési adatokat az S’Medál BT (CG. 01 06 014456,  1158 Budapest, József Attila u. 37.) dolgozza fel, és szolgáltat adatokat az illetékes hatóságoknak. A hajóbérleti szolgáltatást igénybe vevőknél a 2./d. pontban említett adatokat a bérbeadó chartercég felé továbbítjuk és a hajózás évének végéig őrizzük meg.

 1. Közösségi oldalak

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon a felhasználó regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” az adria-yacht.hu weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 1. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet az info@adria-yacht.hu e-mail címen. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 munkanapon belül törli, ám ez – a távoktatási rendszer felhasználója esetén – együtt jár az oktatásból való törléssel is.   A törlési kérelmet az info@adria-yacht.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

 1. Az Adatkezelő weboldalának tárhelyszolgáltatója 

Neve: Tárhely.EU Szolgáltató Kft
Címe: Budapest, XIII. Visegrádi u. 80/a
Fax: +36 1 789-3789
Telefon: +36 1 789-2789 (9:30-tól 16:30)
Levelezés: 1538 Budapest, Pf.: 510.

 1. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Adria-Yacht Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
A 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései