Kishajós alapismeretek

A kishajós alapismeretek a “Válaszok a kishajóvezetői vizsga kérdéseire” című korábbi kiadványunk átszerkesztett, modernizált változata. Ajánljuk jelen kiadványunkat mindazoknak, akik a hajózással most ismerkednek, vagy a régi tudásukat szeretnék feleleveníteni. A kishajóvezetői vizsgára készülöknek is fontos ismereteket tartalmaz a könyv, mivel az elméleti vizsga kérdései nem foglalkoznak sok olyan alapvető dologgal, ami a gyakorlatban elengedhetetlen, és már a gyakorlati vizsgán is szükséges. Ilyen alapvető dolog pl. a kikötés, az indulás és a vitorlák beállítása.

A könyv részletesebb ismertetése helyett közreadjuk részletes tartalomjegyzékét.

Tartalomjegyzék

Hajózási földrajz, vízrajz
A jelentősebb folyók (Duna, Tisza, Dráva, Kőrösök, Sió) hajózási viszonyai
A Duna főbb hajózási jellemzői (hajóútméret, kishajót érintő hajózási szabályok)
A Szentendrei Duna-ág, a Ráckevei Duna-ág, a Dráva és a Sió főbb hajózási jellemzői
A Tisza, a Bodrog és a Körösök hajózási jellemzői
A Balaton hajózási jellemzői
A Velencei-tó és a Fertő-tó hajózási jellemzői
A Tisza-tó hajózási jellemzői
Víziutakon alkalmazott jelzések (jelcsoportok, funkciók, kötelezettségek)
Hajóútkitűzés fogalma (célja, módszerei, eszközei)
Hajóútkitűzés jelentése folyókon: rendszer, elvek, jelek értelmezése, sajátosságai
Hajóútkitűzés tavakon: rendszer, elvek, jelek értelmezése, sajátosságai
A hajó vezetőjének kötelezettsége a kitűző és a hajózást irányító jelekkel kapcsolatban
A szabad folyású vizek vízjárása és hatásuk a gyakorlati hajózásra
A folyómeder jellemzői, a víz mozgása a mederben, a meder jellemző keresztmetszetei
A mesterséges folyószabályozás módszerei és hatásuk a hajózásra
Duzzasztással történő folyószabályozás módszere és hatása a hajózásra
A vízállással kapcsolatos információk hasznosítása a gyakorlatban
A folyók és tavak víz- és jégjárása és ennek hatása a hajózásra
Kikötők, hidak, zátonyok, szabályozási művek áramlási viszonyai és hatásuk a hajózásra
A hajóút mesterséges létesítményeinek jellemzői
A vízlépcsők áramlási viszonyai és hatásuk a hajózásra
Folyók, tavak hullámjelenségei és hatásuk a hajózásra
A hajóút geometriai jellemzői
Meteorológia
Beaufort-féle szélerősségi skála (10 méterrel a vízszint felett mérve)
A szél jellemzői
A parti szél és a vízi szél keletkezése és jellemzői
Az időjárás-változás jelzése a szélirány gyors, egymást követő változásai által
Hullámzás kialakulása, típusai, hatása a hajózásra
A vihar
Az időjárási frontok
A légköri képződmények
A köd jellemzői (hatás, láthatóság, jellegzetes megjelenési pontok, időszakok)
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtás általános szabályai
Az elsősegélynyújtó feladata
Az újraélesztés (resustitacio, reanimacio)
Az újraélesztés ABC-je
A seb
Sebellátás
Vérzés (haemorhagia)
Szorítókötés
Az orrvérzés elállítása
Ízületek és csontok sérülései
Gerincsérülés
Koponyatörések fajtái
Ficam
Rándulás
Hasi sérülés, belső vérzés
A fájdalom
Égés
Szívinfarktus gyanú
Ájulás
Cukorbetegség miatti kóma
Epilepszia
Ételmérgezés
Általános hőártalom
Napégés
Tengeribetegség
Mentőhívás
Tűzvédelem
Tűz keletkezésének fontosabb okai
A propán-bután gázpalack és tűzhely használata, kezelése és veszélyei
Kismennyiségű tűzveszélyes folyadék, szennyezett, olajos rongy tárolása
Kézi tűzoltó készülékek üzemképességi, karbantartási és tárolási előírásai
Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzésének szabályai
Tűzvédelmi felszerelések típusai, elhelyezésük, tárolásuk, kezelésük
Tűzoltás megszervezése saját, illetve idegen hajón
Tűz elfojtásának alapelve
Kézi habbal-oltó készülék által oltható tüzek
Széndioxid-gázzal oltható tüzek
Lakótéri tűz oltásának megszervezése
Égő hajó kezelése, lekötési lehetőségei
Széndioxid gázzal oltó készülék veszélyessége zárt helyen, emberi szervezetre
Az elektromos tüzek keletkezési, oltási lehetőségei, biztonsági szempontjai
Vízbőlmentés
A vízbőlmentés folyamata
A vízbőlmentés módjai
A mentendő személy megközelítése
A bajbajutott kiemelése a vízből
Csónakba vagy kishajóba történő beemelés
Eszközök nélküli mentés
Eszméletlen személy mentése
Mentési kötelezettség
Az önmentés
Teendők borulás esetén
Felborult kishajó elhagyása
Elsősegélynyújtás a vízből kimentetteknél
A fulladás okai
Befúvásos lélegeztetés alkalmazási esetei
A vízbe fulladás szakaszai
Mentőmellény, mentőgyűrű, mentőpatkó és a csáklya alkalmazása mentésnél
Eltűnt személy keresésének szempontjai
Túlélés hideg vízben
Hajóelmélet
A hajók fő méretei
A hajtógépes és a vitorlás kishajók jellemző testformái
A hajóstabilitás alapfogalmai
Kormányzásnál lezajló jelenségek (kormánylapátra ható erők, kormány nyomaték)
A vízsugárhajtás kialakítása (elve, technikai problémák)
A hajócsavar működési elve (felhajtóerő, csavarvonal, csavarfelület)
A hajócsavarok feladata, részei és jellemzői
A kavitáció jelensége, keletkezése és megelőzése
A kormányberendezéssel szemben támasztott követelmények
A kishajókon alkalmazott kormányberendezések főbb típusai
A kormányzást segítő berendezések működése (automata kormány)
A siklóhajó, a katamarán, a szárnyashajó és a légpárnás hajó tulajdonságai
Hajóépítés
Főbb palánkozási módok
A hajógerinc, az orr- és fartőke kialakításai és funkciói
A hajóépítő anyagok és a velük szemben támasztott követelmények
A hajótest merevítésének módozatai
Hajóépítésben használt bordatípusok
A hajó vízből történő kiemelésének fontosabb biztonsági szabályai a hajó szempontjából
Hajógéptan
A motorokról általában
Otto-motorok működése
A dízelmotor működése
A motorok hűtőrendszere, meghibásodásának veszélyei
A motorok kenési rendszere és meghibásodásának veszélyei
A kishajókon alkalmazott motorok indítása
A hengerszám, fordulatszám, tüzelőanyag fogyasztás és a kompresszió viszony jelentősége
Belsőégésű motorok általános szerkezeti felépítése (hengerszám és elrendezés, hengerfej)
Motorok időszakos karbantartási munkái
Hajóvezetéstan
A hajó hajózásra való alkalmassága
A kishajó indulásra történő felkészítése
A hajóvezető felelősségi köre
A mélységmérő és a vízmérőléc használata
A GPS használata (alapszolgáltatások)
A belvízi hajózási térképek tartalma és használata
A két- és négykapás horgonyok alkalmazása és veszélyei
A horgonylánc vagy kötél hossza horgonyzáskor
A jó horgonyzóhely követelményei
Horgonyra állás
A horgony felszedése
Leszakadt horgony megkeresése
Horgony alkalmazása szűk helyen történő forduláskor
A kikötőhasználat általános szabályai
Kikötőpartról magányos kishajóval, gépi erővel végzett indulási módok
Bójáról történő indulás és bójára állás gépi meghajtás esetén
Indulás kikötött úszóműről, hajóról
Kihajózás medencés kikötőből folyóvízre
Kihajózás medencés kikötőből hullámzó tóra
Behajózás medencés kikötőbe hullámzó tóról
Behajózás egy medencés kikötőbe folyóvízről
Magányos kishajóval, gépi meghajtás esetén végzett kikötési módok
Kikötés rézsűs parthoz, pontonhoz, partfalhoz
A kormányzás elmélete
Passzív kormányberendezések működési elve, nautikai jellemzői
Aktív kormányberendezések működési elve, nautikai jellemzői
Kormányberendezések meghajtása és vezérlési módjai
Hátramenetben haladó hajó kormányzása
A kormányon és a hajótesten fellépő felhajtóerő elve és működése
A vízsugárhajtással történő kormányzás (orrsugárpropeller)
Kormányképesség fogalma és jellemzői
A kormányképesség jellemzőinek megállapítása. Összefüggése a hajótest alakjával
Fordulások technikája gépi meghajtás esetén
Sodoráramlás, és hatása a kormány- és műveletképességre
A kormányképesség és a menetsebesség összefüggése
Egy útiterv összeállításának általános szempontjai
Egy útiterv tervezésének szempontjai
Szabad űrszelvény fogalma, dinamikus vízjárás hatása a számítások pontosságára
Az összeütközés veszélyének megállapítása
Korlátozott térméretű helyen történő találkozás illetve előzés
Gép nélküli hajóműveletek álló- és folyóvízen
Magányosan haladó géphajó sebességének megválasztási szempontjai
Hajóvezetés a hajóutat keresztező hidak és az átfeszítések (köteles komp) környezetében
Csatornahatás jelentése, következményei
A géperő hirtelen csökkentésének veszélyei és megelőzése
Nagy sebességgel közlekedő kisgéphajó kedvezőtlen hatásai és megelőzésük
A vontatás végrehajtása
Kishajók egymás közti és nagyhajóval való találkozásának elvei, nautikai biztonsági szempontjai
Keresztezés szabályai, biztonsága
Előzés folyamata és veszélyei
Folyók és tavak jégjelenségei, hatásuk a hajóvezetésre
A kisvízi és nagyvízi hajózás sajátosságai
Biztonsági távolság alkalmazása hajóvezetés alatt
A szél hatása a hajóvezetésre
Hajózás folyón, hullámos vízen
Hajózás tavon, hullámos vízen
Várható magatartás erősen hullámzó tavon egy felborult vitorlás hajó, csónak személyzete részéről
Teendők a hajtógép üzemképtelenné válása esetén erős szélben, hullámzásban
A hajózsilip, hajóemelő és hajósurrantó műszaki megoldásai
A zsilipelés veszélyei
Zsilipelés lefolytatása nagyhajókkal együtt
A kishajókon alkalmazott kötélfajták és megbízhatóságuk ellenőrzési módja
Kötelek használatának nautikai-biztonsági szempontjai
A horgonyzáshoz szükséges berendezések és felszerelések
A kikötésnél használt eszközök és használatuk módja
A hajótest mentésére szolgáló eszközök, anyagok, eljárások
A zátonyra futás következményei különböző típusú mederalakulatoknál és mederanyagoknál
Sziklás, kavicsos mederfenék okozta sérülések. A hajó elsüllyedésének megakadályozása
A lékesedett hajó vízmentessé tételének eszközei, módszerei
Fenékvizsgálat célja hajózási balesetkor
Léktömítési módszerek, léktömítés végrehajtása
Hajó kiemelésének fontosabb szabályai és módjai
Zátonyra futott hajó leszabadításának megtervezése, előkészítése, végrehajtása
A kötéllel történő leszabadítás veszélyei
A lékponyva használata
Köves, sziklás mederfenéken fennakadt hajótest leszabadítása
A vitorlázás elmélete
Az uszonyos és a tőkesúlyos vitorlás kishajók stabilitása
A visszabillentő nyomaték változása jolléknál a megdőlés egyes szakaszaiban
A visszabillentő nyomatéka változása tőkesúlyos hajóknál a megdőlés egyes szakaszaiban
Vitorlázatrendszerek, az árbóc és a rudazat
A vitorlás kishajók álló- és mozgókötélzete, csigasorok
A nagyvitorla részei
A vitorlamerevítő lécek
A vitorla részei, anyaga, a vitorlafajták, az alap- és kiegészítő vitorlák
A vitorlák lobogtatásának következményei
A reffelés, a reffelőszerkezetek és működésük
A vitorlás kishajókon alkalmazott felszerelések és veretek
A vitorlás kishajókon alkalmazott kötélfajták és kötélmunkák
A felhúzókötél (ejtőkötél, fall)
A vitorlás kishajókon alkalmazott kormányberendezések szerkezeti felépítése
Vitorlázási irányok, a negyed-, fél-, háromnegyed- és a hátszél fogalma
A látszólagos szél fogalma és iránya
A vitorlával haladó hajóra ható erők
A szél sebessége és nyomása
A vitorlák beállítása
Kormányzás vitorlákkal
A negyedszélben történő vitorlázás, a vitorlák és az uszony (svert) helyes beállítása
A fél- és háromnegyed szélben történő vitorlázás, a vitorlák és az uszony (svert) helyes beállítása
A hátszélben történő vitorlázás, a vitorlák és az uszony helyes beállítása
A hátszélvitorla (spinakker) használata
A fordulás végrehajtása
A cirkálással történő vitorlázás
Negyedszeles vitorlázásnál a szélerősödés (pöff) hatása
A halzolás (átvetődés, perdülés) végrehajtása
A véletlen halzolás veszélye és megelőzése
A szamárforduló
A negyed-, a fél-, a háromnegyed és a hátszéllel haladó vitorlás kishajó műveletképessége
A vitorla felületének és beállításának változtatása a szélerősség függvényében
Vitorlázás szélcsendben
Vitorlázás brízben
Vitorlás kishajó elindulásának feltételei
Különböző típusú vitorlás kishajók indulás előtti ellenőrzése
A vitorlás kishajó induláshoz történő felkészítése
A vitorlák előkészítése és felhúzásuk
Bójáról történő indulás
Indulás a mólótól hátrafelé
A mólóval párhuzamos kikötésből, szembefújó szél esetén történő indulás
A szélbe állás végrehajtása
Bójára állás
A vitorlás kishajó kikötési módjai
Kikötés hátszélben
Kikötés egyedül
Horgonyzás
A vitorlabevonás (leengedés)
A vízbőlmentés végrehajtása
Vitorlás kishajóval történő vontatás, magatartási szabályok a vontató és a vontatott hajón
A vitorlás vízi járművek találkozásának nautikai-biztonsági szempontjai (vantni) szakadása esetén
Teendők az árbóc előremerevítő kötelének (vorstag) hírtelen szakadása esetén
Hátszélben vitorlázva az árbócmerevítő szakadása utáni teendők.
Vitorlás kishajók borulásának főbb okai és a felborulás utáni teendők
Felborult jolle visszaállítása külső segítséggel
A zátonyra futott vitorlás kishajó leszabadításának módszerei
Viharban történő vitorlázás legfontosabb szabályai
A helyes magatartás felborulást követően erős viharban
Kötelek és csomók
Irodalomjegyzék

Kishajós alapismeretek belső