Tengeri határátlépés, hajó ki- és beléptetés

Az első és legfontosabb tudnivaló, minden ország törvénye bünteti a tiltott határátlépést, ha ilyet észreveznek, a legenyhébb esetben is elrontják a nyaralásunk. Ennek megfelelően a tengeri határátlépést, hajó ki- és beléptetést érdemes szabály szerint elvégezni, ami a legtöbb országban nem kerül semmi másba, mit némi időbe. Az Európai Unió országai közötti tengeri határátlépésnél akkor nem kell a hajót ki- vagy beléptetni, ha a schengeni övezet egyik országából közvetlenül, harmadik ország vagy a nyílt tenger érintése nélkül megyünk a másikba, és a hajó valamint a legénység minden tagja a schengeni övezet valamelyik országának állampolgára, a hajólevél is az övezet valamelyik országában lett kiállítva.

Ha valamelyik feltétel nem teljesül, akkor ki- vagy beléptető kikötőt kell keresni a határátlépés szabályos lebonyolítására. Pilotkönyvekben ezek a kikötők fel vannak sorolva a határátlépés szabályaival együtt. A szükséges okmányok:

  • érvényes hajólevél,
  • az illető vízterületre érvényes kötelező hajóbiztosítás,
  • charterhajó esetén a tulajdonos beleegyező nyilatkozata az ország elhagyására,
  • érvényes útlevelek vagy személyi igazolványok (ez utóbbi ott, ahol ezt elfogadják),
  • érvényes hajóvezetői engedély (néhány országban két személytől is szükséges),
  • oltási könyv (általában Európán kívüli országok esetén).

A belépéskor célszű a VHF 16-os csatornán felhívni a beléptető kikötőt. Ha nem sikerül velük kapcsolatot teremteni, akkor a pilotkönyvben meg kell nézni hol a vámrakpart, és oda kell állni a hajóval. Ha nem jelölné a pilotkönyv, akkor egy olyan helyet kell keresni, ahol egy parti oszlopon levő nemzeti lobogó mellé ki van írva az oszág hivatalos neve. Elvileg a procedúra végéig csak az vagy azok hagyhatják el a hajót, akik a beléptetést intézik.

Általában a kikötőkapitányság koordinálja a beléptetési procedúrát, de nem minden esetben. A kikötőkapitányságon kívül dolgunk lehet a határellenőrzéssel (rendőrség, határőrség), vámellenőrzéssel és az egészségügyi hatósággal.

Mivel a tengeri határátlépés, hajó ki- és beléptetés szabályai országonként eltérnek és gyakran változnak, ezért nem célunk ismertetni a környező országokban pillanatnyilag érvényes szabályokat. Egy horvát szabállyal kivételt teszünk: beléptetni csak abban a kikötőben lehet a hajót, ahova a legrövidebb úton hajózott be, nem volt más ki-beléptető kikötő előbb, vagy közelebb az útvonala mentén. A kiléptetésnél értelemszerűen ugyanezek a szabályok. Egyéb információ híján ezt a szabályt más országokban is célszerű betartani.